Vinresor


Vinresor

Genom åren har resandet präglats av härliga möten mellan återkommande och nya resenärer å ena sidan, dito vinproducenter på den andra. Varje resa är en unik upplevelse vars mål är att under trevnad skapa ökad kunskap och nyfikenhet.


Anmälan

 

Resor 2021 bokas via denna sida, via mail kaj.stroberg@gmail.com eller via telefon 0709947403
            Vinresor 2021


 

            Champagne  18-24 april


            Franken 24-29 maj


            Alsace 5-11 september


            Rheinland-Pfalz 3-10 oktober