Hem
 


            

        

Några foton från ProWein 17-19 mars 2019


......och några till


(tar en stund att ladda upp)


På grund av rådande situation har jag haft en del beslut att fatta avseende min reseverksamhet detta speciella år.

Under våren har jag ställt in resorna till Champagne och Franken.

Vad gäller resorna till hösten har jag avvaktat utvecklingen och hållit löpande kontakt med hotell och producenter.

I dagarna har jag också ställt in resorna till Alsace i september och Rheinland-Pfalz i oktober.

De resor som ställts in avser jag att arrangera under 2021

                 Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet


Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. 

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.


Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

(Sök exempelvis på Kaj Ströberg)