Hem


Jag har flera gånger under senaste halvåret varit på väg att informera om kommande resor, men av kända skäl har en hållbar framförhållning varit omöjlig att göra.

När rädslan och osäkerheten vad gällde omikron varianten började klinga av en bit in på nya året kände jag att möjligheten fanns att ta upp delar av mitt programutbud igen.

Jag har hela tiden haft regelbunden kontakt med producenter, restauranger och hotell i Tyskland och Frankrike och en positiv bild har börjat förmedlas därifrån.

Jag har alltid arbetat med god framförhållning för att hålla hög kvalite på resorna och därför har jag sedan några veckor börjat planera nya resor under 2022. Jag fortsätter med denna planering även om händelserna i Ukraina innebär en osäkerhet vad gäller saker och tings utveckling.

Jag kommer att att genomföra en resa till Franken 17- 22 maj, en resa till Alsace 29 augusti - 4 september och slutligen en Champagneresa 16-22 oktober. 

Till samtliga resor har de resenärer vars resa blev inställd 2020 haft förtur att anmäla sig och det har i stort sett alla gjort. Jag kommer inom snar tid att presentera färdiga program att publicera härpå hemsidan.

Vänta inte med att kontakta mig om du/ni är intresserade av någon av resorna. 

/ Kaj Ströberg
 


            

        

Program Alsace 29 augusti - 4 september 2022

I dagsläget finns pga återbud 2 restplatser

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet


Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. 

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.


Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

(Sök exempelvis på Kaj Ströberg)